Energetische therapie

Energetische therapie is een holistische behandelvorm en richt zich op het lichamelijke, mentale, emotionele en spirituele niveau.
Energetische therapie gaat ervan uit dat je ziek wordt als je lichamelijke of geestelijke toestand van evenwicht in mindere of meerdere mate langdurig is verstoord. Chronische ziekten ontstaan wanneer het zelfgenezendvermogen niet meer in staat is om op eigen kracht een nieuw evenwicht te creëren. Energetische therapie ziet het lichaam als energiesysteem;, bio-energetisch/ bio resonantie/biofysisch. Deze onderdelen samen zorgen voor heelheid.

Behandelwijze/Therapie

Met behulp van Healen en Readen worden blokkades in het menselijke energieveld opgespoord en de harmonie op een natuurlijke wijze hersteld.
Healen; het voelen van de energiesystemen waarbij energieophopingen en blokkades worden behandeld. Reading; een methode waarbij de aura’s en chakra’s van iemand worden gelezen.


Aura-soma kleurentherapie, Edelsteentherapie, Energetische massage, Chakratherapie, Healing, Klankschalentherapie, Reconnective healing, Reiki en Oneness

Vakgebied: Regressie (reïncarnatie) therapie

Regressie- en reïncarnatietherapie (RRT) gaat er van uit dat problemen die je nu ervaart liggen in onverwerkte ervaringen uit het verleden, inclusief voorgaande levens. Problematiek kan ontstaan zijn tijdens vorige levens en is nu nog in je onderbewuste aanwezig.

Behandelwijzen/therapie

Door terug te gaan naar de bron/veroorzaker van het trauma en deze onder een lichte trance of hypnose opnieuw te beleven en te verwerken treedt de heling op. Door de lichte vorm van trance of hypnose is het mogelijk deze vroege ervaring opnieuw te beleven. Regressie wil zeggen dat het trauma in het huidige leven plaatsvond, Reïncarnatie wil zeggen dat het trauma in een vorig leven plaatsvond.


Vakgebied: Paranormale therapie

Onder paranormale therapie wordt onder meer helder zien, helder voelen of helder weten verstaan. Vermogens die bij de paranormale therapeut sterker aanwezig zijn dan bij de gemiddelde mens. Magnetiseren en handopleggingen zijn bekende behandelingen van een paranormaal therapeut maar ook het inzichten meegeven aan de client die helend werken.

Behandelwijzen/therapie

De paranormale therapie magnetiseren bestaat uit het zogenoemde strijken. De therapeut tracht door handoplegging en strijkende bewegingen om het lichaam te helen. Er zijn meerdere behandelvormen ontwikkeld voor het werken met energie en het energielichaam.


Aura-soma kleurentherapie, Chakratherapie , Clairaudience, Clairvoyance, Healing, Heldervoelendheid

Kennis van therapeut:
– CAM Instituut 240 EC, register therapeut, Energetisch therapeut eigen vorm.
– Reiki USUI 4e generatie docent
– Oneness
– Vita Opleidingen, Life Science therapeut
– bij en na scholingen om up to date te blijven.

Wat is energetische therapie?

Overal om ons heen is energie. Als je je daarvan bewust bent, verschaf je jezelf de mogelijkheid om die energie te ervaren, voelen en soms zelfs te zien. Binnen het scala aan therapieën binnen de complementaire geneeskunde is energetische therapie een manier om met deze overal aanwezige energie gezondheidsklachten bij cliënten te verhelpen.

YinYangela geeft geen specifieke duiding aan de herkomst of de benaming van de energie. Sommigen noemen het kosmische energie, anderen spreken over goddelijke energie. Het is vooral van belang om te zien wat je ermee kan doen. Als energetisch therapeut heb ik geleerd om mensen met gezondheidsklachten te helpen door het verminderen of opheffen van blokkades in de energiestromen van hun lichaam. de cliënt kan daardoor ervaren dat ze is genezen en dat ze hun leven weer gezond en energiek kunnen voortzetten. Ook kun je met deze therapie het zelfgenezend vermogen van het lichaam vergroten. Alles met als doel de gezondheid van de cliënten te bevorderen.

Iedereen kan leren om zich van zich bewust te worden van deze energie, al zijn er ook mensen met een uitgesproken talent hiervoor. Je kunt je talent om cliënten te behandelen binnen deze vorm van complementaire zorg echter alleen ontwikkelen door te oefenen, net zoals met ieder ander talent.

Tarieven: klik hier, Afspraak maken: klik hier


Tarieven zijn gebaseerd op de kennis en kunde van de therapeut.

U betaald niet de tijd van het consult maar de behandeling.

Ervaring leert dat voor een behandeling van energetische therapie ongeveer in tijd tussen de 1 á 3 uur wordt gereserveerd, dit is afhankelijk van de klacht, uw reactie op de therapie vorm, de doelen die we samen neerzetten tijdens het intake gesprek. Per afspraak kijken we naar het resultaat. We reserveren in de agenda een gemiddelde tijd, echter heb je een ‘doorbraak’ halverwege de gereserveerde tijd, dan is dat het resultaat van de behandeling en gaan we een volgende keer verder.

Zo ziet een gemiddeld consult eruit

Het gemiddelde tarief ligt tussen de € 75 – € 150 per afspraak.