Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 geldt de Wet meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. 

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Download hier Huiselijk geweld afwegingskader meldcode RBCZ

Meer informatie hierover vind je op de website van rijksoverheid:

Video: verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, hier lees je ook hoe de meldcode werkt.

Signalenkaart Huiselijk geweld en Kindermishandeling: Signalenkaart download

meer informatie: 

Ik vermoed huiselijk geweld

Veilig thuis

Kadera

Er is ook een app met de vijf stappen voor op je mobiele telefoon beschikbaar. De app heet ‘Meldcode’.