Spelregels scholingseisen

Om de klant de ‘spelregels’ van scholingseisen een klein beetje te verduidelijken volgt hieronder enige uitleg:

Nascholing is scholing bedoeld om de stof van de beroepsopleiding op te halen of te verdiepen.
Bijscholing is een verbreding van je vak. Voor het indienen van een scholing heb je een bewijs van deelname nodig.

Om volwaardig lid te kunnen blijven, zijn er enkele spelregels.

Dit betekent dat de therapeut elk jaar tenminste 10 punten dient te halen onderverdeeld in:

  • Minimaal 2 dagdelen per jaar bij scholing per diploma van MBK of PsBK Plato*.
  • Minimaal 24 uur = 8 dagdelen van 3 uur voor overige bijscholingsactiviteiten zoals; intervisie, literatuur onderzoek, EHBO-reanimatie (per 2 jaar), docenturen, leiderschap en tenminste 3 dagdelen vakgerichte* scholing.

*Accreditatie; de vakgerichte en Plato scholing moet geaccrediteerd zijn door SNRO, CPION, KTNO (erkend door VBAG), SKB.  Ook een accreditatie door de vakspecifieke beroepsvereniging waarbij je bent aangesloten en die is aangesloten bij RBCZ telt mee voor de vakgerichte.

Waarom die eisen?

Dat heeft te maken met de geschiedenis en het ontstaan van natuurlijke geneeswijzen t.o.v. de reguliere geneeswijzen en komen we uit bij Plato. Uiteraard is het allemaal veel ingewikkelder en dat zal ik besparen in uitleg. Waarom het hier gaat is dat jij, als klant, begrijpt dat je een goed onderlegde therapeut voor je hebt die theorie en praktijk kan koppelen aan elkaar en er voor jou is. Samen maken