Tarieven en vergoeding

Tarieven
Tarief: €80 per behandelsessie van 60 minuten (incl. 21% BTW)

Consult:
Behandeling op afstand / telefonisch consult per 20 minuten of in overleg €20
Tussentijdse behandeling ter vervanging van auriculo naalden €25
Huiskamer / paranormaal consult per vraag per 20 minuten €20 (excl. reistijd/kosten)
1e afspraak is vaak 2 uur á € 150

Gebruik de button op betreffende vakgebied pagina om uw afspraak online te boeken en te betalen, in de praktijk kunt u ook contant betalen.

De behandelingen zijn altijd maatwerk.
Houdt er s.v.p. rekening mee dat de 1e behandeling 2 uur kan duren, afhankelijk van de gestelde plan van aanpak kunnen vervolg afspraken tussen de 60-90 minuten zijn.
1Meestal is met ongeveer 8-10 sessies een goed inzicht en resultaat te behalen.

Vergoedbaar CAT Therapeut
Ik sta geregistreerd met de vakgebieden: Natuurgeneeskundige therapie2, Energetisch therapie3, Paranormale therapie4, Lichaamsgerichte Psychotherapie5, Reflexzonetherapie en iriscopie6. Naast de vakgebieden is Plato7 een verplichting ter ondersteuning. in het kwaliteitssysteem voor Collectief Alternatief Therapeuten (CAT). Dit betekent dat mijn behandelingen door veel aanvullende zorgverzekeringen gedeeltelijk wordt vergoed.

Vergoeding via de aanvullende zorgverzekering
Kijk vooraf de voorwaarden van je verzekering na om zeker te zijn over de vergoeding!

Annuleringsvoorwaarden
Gemaakte afspraken kunnen tot 2 werkdagen van te voren kosteloos worden verplaatst of geannuleerd. Bij annulering binnen 1 werkdag of afwezig zijn zonder bericht wordt de sessie in rekening gebracht. Ook als je op de dag zelf via Whatsapp bericht je afspraak plant en dan afzegt, de kosten zullen in rekening worden gebracht.

Overmacht
Let op! bij overmacht breng de praktijk en therapeut zo snel mogelijk op de hoogte. Dan kunnen we samen een oplossing bedenken en opvolgen.
Overmacht bij overlijden, Als familie neem je zo snel mogelijk contact op met de praktijk en stuur haar het overlijdensbericht (wordt verwerkt in het dossier van de cliënt en dan afgerond). Het liefst < 14 dagen.

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden, zoals deze zijn vastgesteld vanuit het CAT

 1. Afhankelijk van de pathologie, chronisch of acuut, leefstijl en doelen / plan van aanpak die we samen hebben gezet
  ↩︎
 2. Natuurgeneeskundige therapie maakt gebruik van natuurlijke methoden en technieken die het eigen herstelvermogen van de cliënt stimuleren en versterken. Alle geneeswijzen in alle culturen zijn begonnen als een natuurlijke geneeswijze. De oorsprong van de hedendaagse (westerse) geneeskunde ligt bij de vroegste volkeren rond het huidige Irak en Iran. Natuurgeneeswijzen zijn heel divers en holistisch van aard.
  Behandelwijze/Therapie
  Er is samenstel opgesteld waaraan een geneeskundige behandeling moet voldoen; het ontstaan van een vertrouwensrelatie tussen therapeut en cliënt, acties van de zijde van zowel de behandelaar als cliënt om de herstelprocessen in gunstige zin te beïnvloeden. De therapeut bestuurt het totale proces op basis van feedback en bijsturing. Er is een grote verscheidenheid aan natuurgeneeswijzen bekend in Nederland.

  Bach bloesemtherapie, Bloedzuigerbehandeling, Holistische gezondheidstherapie, Japanse geneeskunst, Leefstijlgeneeskunde, Tincturen, Vitamines en mineralen

  SIVAS Acupunctuur is de bekendste methode binnen de Traditionele Chinese Geneeskunde. Acupunctuur herstelt verstoringen in de energiehuishouding door blokkades in de energiebanen op te heffen met behulp van dunne naalden. Het wordt in China al duizenden jaren met veel succes toegepast. De behandelingen zijn snel, effectief en zonder bijwerkingen. Naalden worden op nauwkeurig gelokaliseerde punten ingebracht. Hierdoor worden blokkades opgeheven en gaat de energie weer vrij stromen, waardoor gezondheid, vitaliteit en algeheel welzijn ontstaat.
  Behandelwijzen/Therapie
  De acupuncturist kan behandelen door middel van naaldtechnieken, moxatechnieken of een combinatie hiervan. De acupunctuurbehandeling kan worden ondersteund met oefentherapie, kruidentherapie, massagetechnieken zoals Tui-Na, ademtherapie en adviezen aangaande eet- en leefpatronen.

  Acumassage, Droge cupping, needling, Electroacupunctuur volgens Voll(EAV), Elektro-acupunctuur, Laseracupunctuur, Moxa, Ooracupunctuur
  ↩︎
 3. Energetische therapie is een holistische behandelvorm en richt zich op het lichamelijke, mentale, emotionele en spirituele niveau.
  Energetische therapie gaat ervan uit dat je ziek wordt als je lichamelijke of geestelijke toestand van evenwicht in mindere of meerdere mate langdurig is verstoord. Chronische ziekten ontstaan wanneer het zelfgenezendvermogen niet meer in staat is om op eigen kracht een nieuw evenwicht te creëren. Energetische therapie ziet het lichaam als energiesysteem;, bio-energetisch/ bio resonantie /biofysisch. Deze onderdelen samen zorgen voor heelheid.
  Behandelwijze/Therapie
  Met behulp van Healen en Readen worden blokkades in het menselijke energieveld opgespoord en de harmonie op een natuurlijke wijze hersteld.
  Healen; het voelen van de energiesystemen waarbij energieophopingen en blokkades worden behandeld. Reading; een methode waarbij de aura’s en chakra’s van iemand worden gelezen.

  Aura-soma kleurentherapie, Edelsteentherapie, Energetische massage, Chakratherapie, Healing, Klankschalentherapie, Reconnective healing, Reiki, Oneness
  Regressie- en reïncarnatietherapie (RRT) gaat er van uit dat problemen die je nu ervaart liggen in onverwerkte ervaringen uit het verleden, inclusief voorgaande levens. Problematiek kan ontstaan zijn tijdens vorige levens en is nu nog in je onderbewuste aanwezig.
  Behandelwijzen/therapie
  Door terug te gaan naar de bron/veroorzaker van het trauma en deze onder een lichte trance of hypnose opnieuw te beleven en te verwerken treedt de heling op. Door de lichte vorm van trance of hypnose is het mogelijk deze vroege ervaring opnieuw te beleven. Regressie wil zeggen dat het trauma in het huidige leven plaatsvond, Reïncarnatie wil zeggen dat het trauma in een vorig leven plaatsvond.
  ↩︎
 4. Onder paranormale therapie wordt onder meer helder zien, helder voelen of helder weten verstaan. Vermogens die bij de paranormale therapeut sterker aanwezig zijn dan bij de gemiddelde mens. Magnetiseren en handopleggingen zijn bekende behandelingen van een paranormaal therapeut maar ook het inzichten meegeven aan de client die helend werken.
  Behandelwijzen/therapie
  De paranormale therapie magnetiseren bestaat uit het zogenoemde strijken. De therapeut tracht door handoplegging en strijkende bewegingen om het lichaam te helen. Er zijn meerdere behandelvormen ontwikkeld voor het werken met energie en het energielichaam.

  Aura-soma kleurentherapie, Chakratherapie , Clairaudience, Clairvoyance, Healing, Heldervoelendheid ↩︎
 5. Lichaamsgerichte psychotherapie ziet het lichaam en de psyche als onlosmakelijk met elkaar verbonden. ‘ Ergens buikpijn van krijgen’, ‘ Een brok in je keel hebben’. Doorgaans komen te lang aanhoudende emotionele problemen via het lichaam tot uiting. Lichaamsgerichte psychotherapie is niet alleen therapie maar ook zelfontwikkeling en zelfontplooiing stimuleren.
  Behandelwijze/Therapie
  Lichaamsgerichte psychotherapie is een verzamelnaam voor onder andere integratieve bewegingstherapie, EFT, NEI, bio-energetica en postural integration. Het doel bij lichaamsgerichte therapie is telkens de vermindering van (psychische) klachten, de lichaamsgerichte psychotherapie gaat. Meestal gepaard met therapeutische gesprekken.

  Bewegingsexpressietherapie, Haptonomie, Lichaamsreflexologie, NEI, Neurosensomotorische reflexintegratietherapie

  Emotioneel lichaamswerk (ELW) met de natuurlijke stroom van levensenergie en levenslust vrij en is een lichaamsgerichte methode. Door emotioneel lichaamswerk kom je meer in contact met je persoonlijke kwaliteiten. ELW is gebaseerd op het werk van Reich en Alexander Lowen.
   
   
  Behandelwijze/Therapie
  ELW combineert bio-energetica met ademwerk, encounter-technieken, gestalttherapie en counseling. Het ontwikkelingsproces je kunt doormaken bestaat uit drie fases;
  Fase 1 Lichaamsbewustzijn
  Fase 2 Zicht en sturing krijgen op hoe je je leven leidt.
  Fase 3 De mogelijkheden ontdekken om in het hier en nu te leven vanuit een innerlijke bron van liefde en zijn.
  ↩︎
 6. Iriscopie Elk orgaan en elk onderdeel van het lichaam maakt zich kenbaar in het regenboogvlies van het oog. Is het lichaam gezond, dan toont de iris een regelmatig beeld. Bij ziekte van een bepaald lichaamsdeel wordt in de iris een bepaalde afwijking zichtbaar. Jacomine Landman-Kasper heeft veel bijgedragen aan de ontwikkeling van de iriscopie.
   
  Behandelwijze/Therapie
  Vrijwel altijd wordt de irisdiagnostiek gecombineerd met een andere natuurgeneeskundige methode. ↩︎
 7. Het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) is sinds 2013 belast met het toetsen van de basisopleidingen in de alternatieve zorg. De opleidingseisen hiervoor zijn opgesteld door PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) van de Universiteit Leiden, in opdracht van de zorgverzekeraars.
  MBK PLATO
  Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient iedere complementaire therapeut die lichaamsgericht werkt naast een vakopleiding te beschikken over een erkend diploma Medische basiskennis PLATO norm te beschikken.
  De MBK PLATO opleiding omvat de anatomie, fysiologie en pathologie van ieder lichaamssysteem. Oorzaak, verloop en behandeling van de meeste ziekten en psychische aandoeningen, farmacologie, consultvoering en gezondheidsethiek.
  PSBK PLATO
  Psychosociale basiskennis (PSBK) is bedoeld voor coaches, counselors en therapeuten in de psychosociale zorg die willen voldoen aan de opleidingsrichtlijnen van PLATO om voor vergoeding in aanmerking te kunnen komen.
  De PSBK PLATO omvat gedegen kennis op van psychische stoornissen, psychopathologie en psychotherapie. farmacologie, consultvoering en gezondheidsethiek.
  MPSBK PLATO
  Medische en Psychosociale Basis Kennis: Een combinatie van MBK en PSBK PLATO

  PLATO MBK Medische Basis Kennis, PLATO MPsBK Medische en Psychosociale, PLATO PsBK Psychosociale Basis Kennis ↩︎