Tarieven

24012 Energetische Therapie, intake en behandeling € 150
24012 Energetische Therapie, vervolg behandeling € 75-97,50
24005 Natuurgeneeswijzen, vervolg behandeling€ 80
* op de factuur staan de klant gegevens zoals u ook op uw zorgpolis staat vermeld incl. geboorte datum en zorgverzekering. Daarnaast staan de bedrijfsgegevens van YinYangela op de factuur, de Vektis gegevens zoals Agb-codes, de beroepsverenigingen logo en Rbcz en Vbag lidmaatschapsnummers. De naam van de behandelend therapeut incl. agb-code, behandel datum, behandeling incl. code zoals hierboven omschreven en het bedrag in euro’s. Daarnaast kunnen we nog aangeven hoe de factuur is betaald (Pin of Contant) en het factuurnummer met datum.

Behandeling op afstand / telefoon per 20 minuten of in overleg€ 20
Korte kennismaking of tussentijdse behandeling per 20-30 minuten (dit kan ook een medium consult zijn)€ 25
Huiskamer consult per 20 minuten (exclusief reistijd/kosten)€ 20
Deze consulten komen niet voor vergoeding in aanmerking.