VIM, protocol waarin je praktijk moet voorzien

Net als in de reguliere zorg, geldt ook voor de complementaire zorg de procedure VIM, ofwel ‘Veilig Incident Melden’. Die houdt onder andere in dat je verplicht bent calamiteiten te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het ministerie heeft hiervoor twee brochures geschreven: Wkkgz Handreiking ‘leren van incidenten‘ en Calamiteiten melden aan de IGZ. De RBCZ heeft een document opgesteld met uitleg en een voorbeeld van een registratieformulier. Lees deze documenten zorgvuldig, want je moet er beslist van op de hoogte zijn en het in je praktijk geregeld hebben. De visiteurs zullen met ingang van 2021 het aspect meenemen tijdens hun visitatiebezoeken.

Voorbeeld formulier Veilig Incident Melden (VIM)

Regels omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag

Dit gaat niet alleen over hoe jij je in je praktijk behoort te gedragen, maar ook wat je moet doen als je het bij anderen signaleert. Dit staat omschreven in: Het mag niet, het mag nooit waarin je leest wat de overheid eronder verstaat, welke (preventieve) maatregelen zij ertegen neemt en wat jouw verplichtingen in dit opzicht zijn.

Schema ‘klachtrecht in de zorg’

Wat te doen als je een klacht hebt over een collega of als je een misstand signaleert?

Hoewel het hopelijk nooit gebeurt, kan het zo zijn dat je een klacht hebt over een collega die ook lid is van VBAG. Ook kan het zo zijn dat je een misstand signaleert dat van invloed kan zijn op het functioneren van de vereniging. Leg zoiets altijd voor aan het bestuur en doe dat schriftelijk. Afhankelijk van de ernst van de zaak zal het bestuur de nodige maatregelen treffen en in het ergste geval een onafhankelijke jurist raadplegen. De gehele procedure staat beschreven in artikel 10 van het VBAG Huishoudelijk Reglement.