RBCZ

Praktische informatie

 • De praktijk en haar therapeut(en) vallen onder de zorg wet.
 • Voor het uitvoeren van haar werkzaamheden behoort zij u te informeren over onderstaande wet- en regelgeving,
 • De therapeut voert geen medische verhandelingen uit, die onder de BIG wet vallen.
 • De therapeut voert alleen werkzaamheden uit waarvoor zij is opgeleid.
 • Heeft u vragen of feedback, meld u dit dan bij de praktijkhouder via email of tijdens uw consult afspraak
 • Vbag lidmaatschap eindigt op 31-12-2024 en zal overgaan naar het lidmaatschap van CAT/RBCZ, Nibig, Stichting ACoZo,
  • Per 2024 verandert er een hoop bij de zorgverzekeraars, belangrijk is om zodra u uw nieuwe polis of wijzigingen ontvangt, dit direct te controleren.
  • Het kan zo maar voorkomen dat de aangeboden behandelingen door YinYangela niet meer vergoed baar zijn.

Scholing informatie therapeut

 • Energetische therapie 240 EC, Instituut CAM
  • de opleiding is door het accreditatie centrum Cpion erkend en hierdoor mag door afgestudeerden de titel tot register therapeut gebruikt worden als ook BA achter de naam.
 • Medische Basiskennis Plato, Vita Opleidingen.
 • Reflexzone sinds 2012 met diverse modules zoals zwangerschapsreflex, traumaverwerking, voeding en beweging.
 • Life Science therapie sinds 2015-2016 met de verdiepende modules op het gebied van Frequentie en gezondheid behandelen, Levendbloedanalyse en iriscopie, Opgeleid door Vita Opleidingen te Zeewolde.

Als zorg professional blijf je ‘up to date’ door literatuur te lezen en door het volgen van bij en na scholing. De kennis en kunde die dan worden opgedaan kunnen, afhankelijk van de besproken doelen tijdens de intake, worden meegenomen in de therapie.


Als zorg professional hebben we te maken met enkele opgelegde wetten en regels. Zij zijn er om u als klant en de zorgprofessional te beschermen en te gebruiken als leidraad.

Hieronder staan enkele belangrijke zaken. Wilt u meer lezen, klik gerust op de linkjes zodat u meer informatie vindt.

Wet op de privacy

Uw (persoon)gegevens worden verwerkt conform de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Graag verwijs ik u voor meer informatie naar het Privacy Reglement voor Therapeuten van de VBAG/RBCZ. Klik hier

Voor het digitale cookies beleid [EU]: Klik hier

Voor de Algemene Voorwaarden: Klik hier

AVG EN WGBO

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Voor meer informatie over de AVG klik hier

Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). In dit privacyreglement word jij geïnformeerd over jouw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.  Klik hier

Uitgebreidere informatie hierover kun je lezen op de website van rijksoverheid.nl

“Een patiënt/cliënt heeft de verplichting om de zorgverlener zo goed mogelijk te informeren en verleent medewerking die nodig is voor een goede zorgverlening en moet hulpverlener of zorginstelling betalen.”

Protocol dossiervorming

Het protocol PR520 Info Hantering dossier voor RBCZ sectoren medisch sociaal, digitalisering; voor meer informatie over patiëntgegevens in de cloud, klik hier

Dossiervernietiging

Een enkele keer komt het voor dat een cliënt vraagt om dossiervernietiging. Mijn verzekering, Balens, adviseert dan om in het kader van de voorwaarden van de verzekering het verzoek van de cliënt (de mail of de brief) tot vernietiging te bewaren. Daarnaast wordt aangeraden om ook de administratieve gegevens van de cliënt en mijn persoonlijke werkaantekeningen te bewaren. Deze vallen namelijk niet onder het vernietigingsrecht.

Mijn verzekering, Balens, adviseert bovenstaande, zodat YinYangela kunt laten zien (mocht de cliënt mij later toch aansprakelijk willen stellen) dat YinYangela aan de voorwaarden van de verzekering hebt voldaan en dat cliënt zelf het verzoek heeft ingediend om de medische gegevens te laten verwijderen. Voor meer informatie over dossiervernietiging klik hier.

Voorbeeld brief Verzoek om vernietiging medisch dossier


Procedures

Wet kwaliteit, klacht en geschil

Voor klachten volg ik de klachtenprocedure van de VBAG/RBCZ. Vbag Klachtenfolder

Meer lezen over de inhoud van de wkkgz, wtza en kms? dan klikt u hier